INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingen vanaf maandag 30 mei 2022  tot en met vrijdag 30 september 2022.

De inschrijving kan zowel online als fysiek op het secretariaat gebeuren (zie infopagina voor openingsuren).

De lessen herbeginnen op donderdag 1 september 2022.

Om les te kunnen volgen, dient men zich ieder schooljaar opnieuw in te schrijven.

Gedeelte ministerie

Leerlingen jonger dan 18 jaar: 74 euro/49 euro*
Tarief jongeren geldt voor een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar. Minimum leeftijd: vanaf 6 jaar of ingeschreven zijn in het 1e leerjaar.

* Verminderd tarief

 • indien een ander lid van het gezin het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of in een andere instelling voor deeltijds kunstonderwijs
 • voor iedere extra inschrijving in een andere studierichting in dezelfde of in een andere instelling voor deeltijds kunstonderwijs.

Leerlingen vanaf 18 tot en met 24 jaar : 145 euro

Leerlingen vanaf 25 jaar: 343 euro/ 145 euro*.
*Om voor het verminderde inschrijvingsgeld in aanmerking te komen, moet de leerling

 • een attest voorleggen, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is, of dat hij ten laste is van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze;
 • een attest voorleggen, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij: a) verplicht ingeschreven is als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid; b) het bestaansminimum ontvangt;
 c) persoon ten laste is van een persoon, bedoeld in a) of in b);
 • een attest voorleggen, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij:  a) gehandicapt is met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 %;  b) recht heeft op een tegemoetkoming als gehandicapte;  c) persoon ten laste is van een persoon, bedoeld in a) of in b);
 • het bewijs voorleggen dat hij in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling verblijft;
 • het bewijs voorleggen dat hij het statuut van erkend politiek vluchteling heeft of ten laste is van een dergelijke persoon;
 • Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch Pedagogische Instelling;
 • Een attest voorleggen begunstigde te zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, te bekomen op uw ziekenfonds

Gedeelte gemeente Brasschaat

Eerste inschrijving van een gezin 7 euro;  alle volgende inschrijvingen uit dat gezin: 5 euro per persoon.
Leerlingen die ook les volgen in Academie Noord (voor Beeldende Kunsten) betalen deze gemeentelijke bijdrage slechts één keer.

De UiTPAS

Op tal van plaatsen kan je een UiTPAS kopen voor max. €5, bijvoorbeeld in de bibliotheek, het OCMW, het gemeentehuis, … Makkelijk, met je eID. Op die UiTPAS staan enkele lokale welkomstvoordelen, waar je meteen van kunt profiteren.

Koop je een UiTPAS met een attest van je kansenstatuut (te verkrijgen bij bv. je OCMW of ziekenfonds), dan krijg je korting op de kaart en een voordeelprijs op het lokale UiTPAS-aanbod, zoals bijvoorbeeld een inschrijving in onze academie.

Leerlingen die inschrijven via het kansenstatuut van UiTPAS genieten een vermindering op het inschrijvingsgeld.

Opgelet: de UiTPAS is persoonlijk, dus voor elke inschrijving dient een UiTPAS voorgelegd kunnen worden (ook voor kinderen).

Extra kosten

Deze kosten zijn niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

 • Uitstappen Woord 4e graad : 50 euro
 • Tringel mee deel 1- Muzieklab 2e graad, 1e jaar, jongeren: 24,5 euro
 • Tringel mee deel 2 – Muzieklab 2e graad, 2e jaar, jongeren: 24,5 euro
 • Tringel mee deel 3 – Muzieklab 2e graad, 3e jaar, jongeren: 24,5 euro
 • Tringel mee deel 4 – Muzieklab 2e graad, 4e jaar, jongeren: 24,5 euro
 • Luc de Smet 1 & 2– Muzieklab 2e graad, 1e jaar, volwassenen: 28 euro
 • Luc de Smet 2 & 3 – Muzieklab 2e graad, 1e jaar, volwassenen: 28 euro
 • Luc de Smet 3 – Muzieklab 2e graad, 3e jaar, volwassenen: 14 euro
 • Muziekschriftje – Muzieklab, 2e graad, 1e, 2e en 3e jaar: 1 euro
 • Uitstappen Muziek Jongeren – Muzieklab 3e graad: 35 euro (wegens jongerentarief)
 • Uitstappen Muziek Volwassenen– Muzieklab 3e graad: 60 euro
 • Huurinstrumenten: 84 euro
 • Waarborg huurinstrument: 50 euro
 • Kopieerkaart: 2 euro
 • Partituren: Zelf aan te kopen

Praktisch

Betalingen gebeuren meteen bij inschrijving met bancontact.

BIJ INSCHRIJVING SIS-KAART OF RIJKSREGISTERNUMMER VAN DE LEERLING BIJ DE HAND HOUDEN.

Verminderingen worden pas verrekend als de betreffende bewijsstukken aan het secretariaat van de academie afgegeven zijn of upgeload worden bij inschrijving; terugbetalingen van die verminderingen kunnen slechts gebeuren tot en met 30 september.